Apenheul 2023

NAP01232330 zwartwitte vari / Varecia variegata
zwartwitte vari / Varecia variegata
NAP01232365 roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
NAP01232371 kroonmaki / Eulemur coronatus
kroonmaki / Eulemur coronatus
NAP01232387 roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
NAP01232393 roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
NAP01232398 kroonmaki / Eulemur coronatus
kroonmaki / Eulemur coronatus
NAP01232405 kroonmaki / Eulemur coronatus
kroonmaki / Eulemur coronatus
NAP01232435 Borneo orang-oetan / Pongo pygmaeus
Borneo orang-oetan / Pongo pygmaeus
NAP01232436 Borneo orang-oetan / Pongo pygmaeus
Borneo orang-oetan / Pongo pygmaeus
NAP01232464 Borneo orang-oetan / Pongo pygmaeus
Borneo orang-oetan / Pongo pygmaeus
NAP01232514 West-Afrikaanse franjeaap / Colobus polykomos
West-Afrikaanse franjeaap / Colobus polykomos
NAP01232529 dwergmeerkat / Miopithecus talapoin
dwergmeerkat / Miopithecus talapoin
NAP01232535 roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
NAP01232547 roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
NAP01232549 roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
roodbuikmaki / Eulemur rubriventer
NAP01232561 rode titi / Callicebus cupreus
rode titi / Callicebus cupreus