Faunia 2010

EFM01105574 stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
EFM01105576 stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
EFM01105584 ezelspinguïn / Pygoscelis papua papua
ezelspinguïn / Pygoscelis papua papua
EFM01105609 stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
EFM01105617 ezelspinguïn / Pygoscelis papua papua
ezelspinguïn / Pygoscelis papua papua
EFM01105621 adéliepinguïn / Pygoscelis adeliae
adéliepinguïn / Pygoscelis adeliae
EFM01105625 stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
stormbandpinguïn / Pygoscelis antarcticus
EFM01105663 Caribische lamantijn / Trichechus manatus
Caribische lamantijn / Trichechus manatus
EFM01105669 spieshert / Mazama gouazoubira
spieshert / Mazama gouazoubira
EFM01105681 spieshert / Mazama gouazoubira
spieshert / Mazama gouazoubira
EFM01105683 spieshert / Mazama gouazoubira
spieshert / Mazama gouazoubira
EFM01105684 spieshert / Mazama gouazoubira
spieshert / Mazama gouazoubira
EFM01105690 Chinese muntjak / Muntiacus reevesi
Chinese muntjak / Muntiacus reevesi
EFM01105727 arapaima / Arapaima gigas
arapaima / Arapaima gigas
EFM01105735 Caribische lamantijn / Trichechus manatus
Caribische lamantijn / Trichechus manatus