PairiDaiza 2022

BPD01225048 sneeuwpanter /Panthera uncia
sneeuwpanter /Panthera uncia
BPD01225052 sneeuwpanter /Panthera uncia
sneeuwpanter /Panthera uncia
BPD01225071 kea / Nestor notabilis
kea / Nestor notabilis
BPD01225074 kea / Nestor notabilis
kea / Nestor notabilis
BPD01225082 zadelbekooievaar / Ephippiorhynchus senegalensis
zadelbekooievaar / Ephippiorhynchus senegalensis
BPD01225085 Afrikaanse kiekendief / Polyboroides typus
Afrikaanse kiekendief / Polyboroides typus
BPD01225115 lammergier / Gypaetus barbatus
lammergier / Gypaetus barbatus
BPD01225124 bruine beer / Ursus arctos
bruine beer / Ursus arctos
BPD01225134 bruine beer / Ursus arctos
bruine beer / Ursus arctos
BPD01225144 Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
BPD01225146 Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
BPD01225151 Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
BPD01225153 Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
Stellerzeeleeuw / Eumetopias jubatus
BPD01225170 poema / Puma concolor
poema / Puma concolor
BPD01225180 ijsbeer / Ursus maritimus
ijsbeer / Ursus maritimus
BPD01225187 ijsbeer / Ursus maritimus
ijsbeer / Ursus maritimus
BPD01225262 kroonbasilisk / Basiliscus plumifrons
kroonbasilisk / Basiliscus plumifrons
BPD01225278 Zonosaurus maximus (Southeastern girdled lizard)
Zonosaurus maximus (Southeastern girdled lizard)
BPD01225310 Javaanse panter / Panthera pardus melas
Javaanse panter / Panthera pardus melas
BPD01225313 Javaanse panter / Panthera pardus melas
Javaanse panter / Panthera pardus melas